• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • ANKARA DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ
  • Hanımeli Sok.12/8 Sıhhıye - Ankara Tel : (312) 230 12 97 Fax :(312) 2295185 mail : divrigiharman@outlook.com
  • ANKARA DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ Hanımeli Sok.No: 12/8 Sıhhıye - ANKARA
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • 58.Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği
  • 15 EYLÜL PAZAR YAKACIK MESİRE ALANI
Site Haritası
Takvim
ÖZGÜR RADYO
REKLAMCINIZ
BEYTEPE KOLEJİ
CANLI DERSHANE
CERRAHİ TIP MER.
KURGU KÜLTÜR MERKEZİ
Volkan AKTAN
Özel Dentra Diş Sağlığı
Hare Optik

DİVRİĞİ YÖRESEL SÖZLÜK

İSİM

ANLAMI

A HARFİ

 

AĞARTI :

Ayran, süt gibi içeceklerin tümü.

Ağıl :

Davar barınağı

Ağuz

Memeli Hayvanın doğum sonrası ilk sütü

Aha :

işte

Ahbun :

Hayvan gübresi

Ahdarmak

Sacın üzerinde yufkayı döndürmek, pişirmek

Ahlat :

Dağ armudu

Ahraz

Dilsiz

Akdarma :

Tarlayı birinci ve ikinci defa sürme

Alaca :

Uzun tahta parçalarla yapılan bahçe kapısı

ALAÇIH :

Yazın bağ, bahçe, bostan veya tarla kenarına kurulan ilkel kulübe.

Alaf :

Hayvanlara verilen besin maddesi,ot

Alayı

Hepsi, tümü

Alıç :

Sonbaharda yetişen sarı veya turuncu renkte,bol çekirdekli yabani bir meyve

Argaç :

Halı-kilim dokumada aradan geçirilen iplik

Arıstah :

Eski köy evlerinde tavanda bulunan ağaç gövdesi

Ark :

Bağ,bahçe sulamak için açılan küçük su kanalı

Arlanmak

Utanmak

ARSIHMAH :

Utanmak

Asvap :

Giysi,çamaşır

Atlı

Edepsiz

AYAR :

Densiz, kendini bilmez, hal ve hareketleri uygun olmayan kişi.

Ayıtlamak :

Seçmek,temizlemek

Ayrıksı

Uyumsuz, farklı

Azık :

Tarlaya ,bahçeye çalışmaya giderken orada yenmek üzere yanına alınan yiyecek

Azumsamak

Az bulmak, yeterli bulmamak

B HARFİ

 

Babalanmak

Zıkkımlanmak anlamında yemek

Bacılık

Ahret Kardeşliği

Bad

İnce Bulgurla yapılan etli dolma içi

Bağdaş Kurmak

Bacaklarını dizden bükerek altına alıp oturmak

Bakraç :

Bakırdan yapılmış,yoğurt,süt kabı

Bayahtan :

Biraz önce

BAZI :

Halı dokuma tezgahında bulunan, aralarına dokuma ipi geçirilen ağaç silindir.

Bedürüs

Ağaca vurulan aşı çubuğu

Belemek

Çocuğu kundaklamak

Bellilik :

İşaret,iz

Bezirgan Pilavı

İçine soğan, yağ, kıyma konularak yapılan bulgur pilavı

Bezmek

Usanmak

Bıldır :

Geçen yıl

Bıtırak :

Tarlalarda insanın ayaklarına yapışan dikenli ot

Bibi :

Hala

Bir Cimcik

Bir fiske tuz için kullanılır, Çok ufak tefek insanada denir.

Bir goşam

iki avuç dolusu

Bişirim

Pişirim, Pişirmelik kadar olan, bir pişirim gibi

Burma :

Bükülmüş yonca bağı

Buymak :

Üşümek

C - Ç HARFİ

 

CARI :

Atik, çabuk hareket eden

Cecim :

Yün iplikle elde dokunmuş kilim

Cıdırlı :

Huysuz,sorun çıkaran,sorunlu

Cığ

Meyveli Dal

Cığız :

Çabuk vazgeçen,dönek,sözünde durmayan

Cılga :

Keçi yolu,patika

Cınıvızın gününden kalma :

Çok eski

Cingan

Çingene

Culuk

Hindi

Cücük

Civciv

Çağıl

Küçük taş yığını

Çağıldak :

Hayvanların kuyruk veya karın bölgelerine yapışan yuvarlak, sert dışkı

Çaput :

Bez parçası

Çebiş :

1 yaşındaki keçi yavrusu,sağılmaya veya yavru yapmaya aday keçi yavrusu

Çecik

Tülbenti başın etrafına sararak bağlama tarzı

Çeç

Savrulan samandan ayrılmış buğday yığını

Çekgel :

İki ucundaki metal çengellere helke takılarak su taşımakta kullanılan omuzda tutulan tahta alet

Çelpeşik

Çalpak iş, karışık, dolaşık

Çemkürmek

Azarlamak, saygısız konuşmak. Küçük köpeğin havlaması

Çevrüntü

Elekte ortada toplanan ot tohumu, saman ve toprak

Çığırmak

Çağırmak, türkü söylemek

Çığrık

Çıkrık, eskiden yün eğirmek için kullanılan araç.

Çıngı :

Kıvılcım

Çıtlatmak

Bir şeyi üstü kapalı anlatmaya çalışmak.

Çiçi :

Eşleri müsayip olan kadınların birbirine göre durumu

Çiğit :

Meyve çekirdeği

Çimmek :

Yıkanmak

Çir :

Kayısı,erik kurusu

Çoluh :

Büyükbaş hayvanları musura bağlamak için kullanılan ahşap,U şeklindeki boyunduruk

ÇOR :

Hastalık

Çöçelenmek

Bir iş yapamamak, Konuşamamak

Çördük

Yabani Küçük Armut

Çullu

Varlıklı, Zengin

Çulsuz

Fakir, Berduş

Çunmak :

Başkasına imrenmek

D HARFİ

 

Dadanmak

Alışmak

Dartılmak

Kibirlenmek, Dartıla dartıla iş görmek, Yavaş ve salınarak iş girmek

Dekmik :

Tekme

Deli depek

Dengesiz insan

Demin :

Biraz önce

Dene

Dane, Buğday Tanesi

Depme

Yünden dokunmuş büyük un çuvalı

Devlik Görmek

Kış haızırlığı yapmak

Devrisi gün

Ertesi gün

Dındıklamak

Fazla İncelemek

Dilmek

İnce doğramak

Dinelmek

Ayakta Durmak

Dingildemek

Oynamak

Dirliksiz

Geçimsiz

Dolak

Başa veya dize dolanan uzun yün örğüsü, baş örtü

Donanmak

Giyinmek

Döşürmek

Toplamak

Dulda

Günex ve rüzğar eskisinden korunan yer

Duluk

Yanak

Dummah

Suyun içine dalmak

Düğürcek

Bulgurun en ince kısmı, Çorbası yapılır

Dürmeç

Ekmek arasına peynir vs konularak hazırlanan yiyecek

Düve

Bir yaşındaki inek

Düven

Döğen, Biçilmiş ekinleri sürmek için kullanılan altına çakmak taşları konulmuş üstünde ağırlık olan ve öküzler tarafından çekilen tahta

Düzayak

Merdiveni olmayan, bir katlı ev

E HARFİ

 

Eccük

Azıcık

Eğin

Sırt

Eğiş :

Ekmek pişirirken,tandırdan ekmeği çekmeye yarayan uzun metal çubuk

Eke

Bilmiş, Büyümüş

Ekis etmek

Alaycı ve kırıcı konuşmak

Elçim

Yün tararken, bir taramalık için ele alınan yün

Elleşmek

İlişmek

Em

Mehrem, ilaç

Emiceklik vermek

Umut vermek, güvendirmek

Erinmek

Üşenmek

Eşir :

Oğlak derisinden yapılan ve içine ayran konulan tulum

Evcuman

Evine düşkün kişi, tutumlu.

Evhan

1. Bünyesi zayıf kişi 2. Kalitesiz, kolayca zarar görebilecek, eğreti yapılmış eşya,mal.

Evlek :

Eskiden 250m2 alan ölçüsünü belirtmek için kullanılan ifade

Evme

Acele etmek

F HARFİ

 

Farfara

Çok konuşan, ağzı kalabalık

Farımak

Yaşlanmak, kocamak

Fenikmek

Nefes nefese kalmak, iyice yorulmak

Ferik :

1 yaşındaki horoz , keklik yavrusu

Fışkı :

Hayvan pisliği

Fing atmak

Ordan oraya durmadan gitmek

Firik

Sapıyla yakılan Buğday başağının pişen daneleri

Firimek :

Islak çamaşırların biraz kuruyup nemli olma hali

Firovn :

Şeytan,işini bilir,fesat

FİSKE :

Koni biçiminde camsız aydınlatma aracı.

G HARFİ

 

Gabala

Toplam

GALIN :

Başlık parası

Gamga

Odun Parçası

Garemetli

Talihsiz, Kadersiz

Garık :

Sebze ekilmesi için hazırlanan küçük bahçe parçası

GATIH :

Ayran

Gaybet :

Arkasından konuşmak

GEÇE :

Taraf. Garşı geçe. Karşı taraf.

Geçmiş

İhtiyarlamış, kocamış. Helva için fazla kavrulmuş

Gejgere :

İki kişi tarafından ahırdan gübre taşınan , tahtadan yapılmış aygıt

Gelberi

Tandırdan kül çekmeye yarayan demirden alet

Gelmacı :

Yenge

Gevar :

Tarlaya veya bahçeye bağlanan suyun başlangıç yeri

Gevşemek

Hayvanların Geviş getirmesi

Gımşıtmak :

Hafifçe hareket ettirmek,yerinden oynatmak

GIRHLIH :

Keçi ve koyunların yününü kesmeye yarayan iri makas.

GIRHMAH :

Keçi ve koyunların yününün kesilmesi

Gicişmek

Kaşınmak

Gidik :

Keçi yavrusu

Goya :

Güya

Göğ :

Sebze ve meyvelerin henüz olgunlaşmamış,yeşil hali

Göğerti

Yeşillik

GÖZE :

Oluksuz küçük su kaynağı.

Gursaklı

Kursamlı, İzzeti nefisli, gururlu

Gübür

Çöp, Pislik

Gümen

Şüphe, bilinmeyen

Gümenli

Hamile

Güvermek

Otlar için yeşermek, Bir yere çarpma sonucu vücudun morarması

Güvertme

Küçük çocuklarda çıkan küçük çıban

H Harfi

 

HACAT :

Alet, edevat

Haral

Yünden dokunmuş büyük çuval

Hasput

Kağnı tekeri

Hasuda

Aside, Un, yaağ, şeker ve su ile yapılan hafif bir tatlı

Havflenmek

Korkmak

Hayvah

Eyvah

Hedik

Haşlanmış buğday, Diş hediği, Diş buğdayı

Helke :

Çeşmeden su getirmeye yarayan bakırdan yapılmış içi kalaylı su kabı

Herslenmek

Hırslanmak, kızmak

HEZAN :

Toprak damlarda yük taşıyıcı ağaç kolon.

Hınik :

Sümük

Hırhırçik :

İşe yaramaz -çok eski giysi,kumaş parçası

Hırtlak

Gırtlak

Hışır

Tezeğin en küçük parçası

Hızan

Yoksul

Hızövük

Susuzluktan Kurumuş meyve

Holos :

İlkbaharda kırlarda yetişen,yabani ot

Horam

Bir elin kavrayacağı ot

Horum :

Yonca,korunga gibi otların demeti

HOZAN :

Ekeneği biçilmiş tarla.

I - İ Harfi

 

Ihmak

Çömek

Ismarıç

Başkası için alınacak şey, sipariş

Işıma :

Güneşin doğması

Ivga vermek

Kışkırtmak

İbicek :

Kura

İğeşmek

Sürtüşmek, zıt gitmek

İki Tek

Az

İleğen

Leğen

İlfit

Çok keskin, ifrit

İnevu

İçine uğra konulan, deriden yapılma torba

İskembe

Sandalye

İşkillenmek

Şüphelenmek

İşmar :

Göz kırpmak,işaret etmek

İt Dirseği

Arpacık

K Harfi

 

Kahan :

Bostanda yetişen bitkilerin ilk çapalanması,yaban otlarının ayıklanması

Kanatlı

Evin iki yana açılan sokak kapısı

Kancık :

Dişi köpek ve eşek

Kanlı

Katil

Karınsıma

Kar sayma

Karış :

Beddua

Katık

Ayran

Kavil :

İki kişi arasında verilen söz

Kavramak

El ile ekin yolmak

Kavum Hısım

Akrabalar

Kavurga :

Buğdayın kavrulmasıyla elde edilmiş yemiş

Kavurma Herlesi

Unu yağda hafif kavurup, tuz ve su konularak yapılan çorba

Kavut :

Sokkuda ezilip, kurutulmuş armut

Kaygana

Koyuca yapılan yumurta herlesinin yağda kızartılmasıyla hazırlanan yiyecek

Keçe Delen

Çok kuvvetli ve devamlı yağan yağmur

Keçeleşmek :

Vücudun bir bölümünün uyuşması,karıncalanması

Kefleme :

Tehdit etme

Kehle

Bit

Kelecoş

Peskütan ile yapılan bir çeşit koyuca çorba

Kelik

Eski Ayakkabı

Kem :

Buğdayın patoza atılmadan önce deste halinde bağlanmasına verilen ad

Kemçük

Dişsiz

Kenger

Sütünden sakız yapılan ot

Kepenek :

Kelebek

Kesek

Tarladaki iri ve sert olan toprak parçası

Kesmük

Savurma sırasında buğdayla karışık olan saman

Keşik

Sıra

Kete

İçine kavrulmuş un konularak yapılan yağlı börek

KEYFENİ :

Giralın denetimi ve evin yemek sorumluluğu olan hanım.

Kırkma :

Davarların yününü keserek traş etmek

Kırtik:

Sabunun ufalmış parçası

Kıyık

Büyük iğne

Kıyımsız

Cimri

Kızı Olacağı

Üvey Kızı

Kızıllanmak

Kıskanmak

Kidim :

Dağ yüzündeki taşların çıkıntılı yerleri

Kirkit :

Halı,kilim dokumada kullanılan ,argacı sıkıştırmaya yarayan alet

KİRTİKLİ :

Kenarı girintili çıkıntılı olan şey.

KİS :

Kepek. Senin saçında kis var.

Kitmık :

Köceğin küçüğü

Kivra ( Kirve)

Sünnet Babası

Kor

Yanmış odun közü

Kömbe :

Un,tuz,yağ ve suyun yoğrulup pişirilmesiyle yapılan bir tür börek

Köp

Kağnının, öküzlerin kuyruklarının altına gelen kısmı

Kördüllemek:

Bir konuda yeteneğini kaybedip körelmek

Köremez

Süt yoğurt karışımı bir yiyecek

Körmen

Yabani Sarımsak

Kössöğ :

Ocaktaki odunun yanmış yarısı

Kötülemek

Sağlığı bozulmak, hastalanmak

Közlemek

Ateşte Kızartmak

Kulunç :

Sırt

Kunnacı :

Gebe hayvan

Kurcalamak

Karıştırmak

Kuşhana

Ağzı kapaklı, büyük bakır sahan

Kuz :

Gölgede kalan yan

Küflet :

Ev halkı,aile

Kürük :

At,eşek yavrusu

Kürün :

Hayvanların içinden su içtiği yalak

Küşne:

Kara burçak

L - Harfi

 

Loğ :

Toprak damlı evlerde yağmurun eve akmasını önlemek için yapılan ,ağır silindir şeklinde taş

Lüküs :

Gazla yanan ,yüksek derecede ışık veren lamba

M - N Harfi

 

Malamat :

Berbat,rezil

Mayıs :

Koyun ve sığır pisliği

MINIK :

Köpek yavrusu

MİTİL :

Kaplanmamış yorgan

Mustur

Çekingen

Musur :

Hayvan yemliği

Mücürük :

Yorulmuş

Narpuz

Yabani Nane

NEHAS :

Niye, neden

O - Ö Harfi

 

Okuntu :

Eskiden insanlara sabun,üzüm-leblebi vb.şeyler vererek düğünlere davet etme

Öksemek :

Özlemek

Öllük :

Bebeklerin altına konulan çok ince killi toprak

P - R Harfi

 

Pahıl :

Alçak,fesat,başkasının iyiliğini istemeyen,çekemeyen,kıskanç

Peğ :

Yıkık yapı

Pejmurde :

Dağınık

Peş :

Etek,üç peş(üç etek)

Pırtik :

Parça

Pingel :

Tavukların belli bir yere yumurtlaması için konan yumurta

Pür :

Yaprak

Pürçekli :

Havuç

Pürpürüm :

Semizotu

Rapat :

Ekmek pişirirken, tandıra hamuru yapıştırmaya yarayan,üzeri minderli tahta alet

S - Ş Harfi

 

Sadır :

Fide

SALIHCI :

Gelin evine giden düğün habercisi

Sand

Soku Taşı

Savuşmak :

Geçmek,geçip gitmek

Seki :

Yüksekçe oturmalık

Sokku :

Yarma,bulgur yapılacak buğdayı , içinde tokmakla döğerek hazırlamakta kullanılan derin ,kazan şeklinde taş

Süğük :

Dam başı

Sürgüç :

Bulaşık bezi

SÜVE :

Kapı kasası

ŞAPLAH :

Avuç içi ile vurulan tokat

Şelek :

Sırtta taşınan yük

Şirden :

Davar kursağı

Şirnemek :

Şımarmak

Şişek :

Altı ayla bir yaş arasındaki dişi koyun

T Harfi

 

Tataba :

Kadın hizmetçi

Tatak :

Pasak,kir,bulaşık

Tavatır :

Çok

Tay :

Eş iki taneden biri

Temek :

Gübre atılan pencere

Teşin

Kalaylı Bakır Leğen

Tike :

Genelde bir parça et anlamında kullanılan kelime

Tingi düşük olmak :

Durgunluk

Tuman :

Don(Giyecek)

Tump :

İki tarla arasındaki sınır çizgisi

Türük :

Çanta

U - Ü Harfi

 

UĞRA :

Ekmek yapılırken, hamurun açılması için yanına konulan un.

UĞRAH :

1. Çok uğranılan yer. 2. Felçli kişi.

Urba

Eşya

Uruplağ :

Ölçü birimi (1 teneke )

Utmak :

Kumarda vb. oyunlarda kazanmak

Y Harfi

 

YARMAK :

Çalmak, hırsızlık yapmak.

YAVUNMAH :

Yalvarmak

YEĞLİK :

Hafif

YÖREP :

Bayır, eğimli yer.

Yülümek :

Saç,sakalı kesmek,traş etmek

Z Harfi

 

Zebil :

Bol bol bulunan,çok

Zırza :

Kapı kilidi

Zibil :

Çöp,atık

Zifir :

Yağlı bulaşık

Zogna

Tahta Anahtar


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret126607
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.432432.5624
Euro34.631634.7704
Hava Durumu
Saat
ERSA SADIKOĞLU İNŞ.
ÖZDOĞAN DİJİTAL
YİLTAŞ SİGORTA
ÖZDOĞAN REKLAM
ERY GAYRİMENKUL
HİTİP GRUP
ANAZAV YANGIN
DELTA KÜLTÜR YAYINLARI
MEDİCAL PARK
ÇINAR AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
GK PSİKOTEKNİK